Activiteiten (Alvo)

Max. aantal deelnemers: 
18

Op 26 maart 2018 bezoeken we het Snijders&Rockoxhuis voor een exclusieve rondleiding door de conservator, Mevrouw Van de Velde. Beide panden, met zorg gerestaureerd, behoren tot
het patrimonium van KBC dat het Rockoxhuis al sinds 1977 openstelt als museum. Het concept van het
Rockoxhuis is onder de loep genomen en hertekend. Het Snijdershuis is eraan toevoegd. De leefwereld van hun zeventiende-eeuwse bewoners wordt er opgeroepen met kunstwerken uit de eigen rijke collectie
zestiende- en zeventiende-eeuwse kunst, aangevuld met langdurige bruiklenen.

Max. aantal deelnemers: 
20

Exact één jaar geleden bezochten we deze Dodenakker. Maar door ziekte van Jacques Buermans kon het onderwerp, Wereldoorlog I, niet echt uitgediept worden. Daarom tweede keer, goede keer.
Elke rechtgeaarde stadsgids kent de Antwerpse dodenakker die sedert 1911 ingericht werd als stedelijk begraafpark. Alle overtuigingen, nationaliteiten, gezindten enz… zijn op deze begraafplaats vertegenwoordigd en benadrukken daarmee het kosmopolitisch karakter van de stad.