Historiek

Om een antwoord te bieden aan de groeiende vraag naar geschoolde gidsen, wordt in Antwerpen in 1926 de feitelijke vereniging “Gidsenbond” opgericht. Deze vereniging legt contacten tussen de mogelijke klanten (scholen, reisbureaus,…) en de aangesloten gidsen.

Ze zorgt zelf voor de boekingen en de afhandeling van de administratie. De vereniging boekt succes en groeit gestaag, maar tijdens de oorlogsjaren van W.O. II worden de activiteiten tot een minimum beperkt. Om de nood aan degelijk geschoolde gidsen op te vangen wordt in 1956 door de Stad Antwerpen de “Stedelijke Leergangen voor de Opleiding van Gidsen” opgericht.

In het jaar 1958 (EXPO ’58) ontstaat er een piek in het naoorlogse toerisme en gaat de Stad Antwerpen een “Gidsenbeurs” oprichten als contact tussen de gids en de toerist. Deze beurs neemt alle administratieve taken en de boekingen op zich, maar doet beroep op de gidsen van de Gidsenbond om de rondleidingen te verzorgen.

De “Gidsenbond” wordt dan een culturele vereniging die instaat voor de belangen en de bijscholing van haar leden gidsen. In 1979 verschijnt het eerste nummer van de “Antwerpsche Tydinghen”, het tijdschrift van de Gidsenbond.

In 1980 wordt de Gidsenbond van feitelijke vereniging omgevormd tot V.Z.W. onder de nieuwe naam “Gidsenbond van Antwerpen v.z.w.”. In 1986 is het zo ver en wordt de vereniging officieel “Koninklijke Gidsenbond van Antwerpen” (K.G.B.A.). Kathedraal by night

Vanaf 1996 wordt de opleiding van gidsen geregeld door de Vlaamse Gemeenschap, die voorziet in een tweejarige opleiding die afgesloten wordt (voor de gelukkigen) met een diploma van “Erkend toeristisch gids” afgeleverd door Toerisme Vlaanderen.

In de schoot van de K.G.B.A. wordt een werkgroep ACVO (activiteiten en vorming) opgericht met als doel bijscholing en informatie te verstrekken aan de leden. Ten slotte krijgt de vereniging haar huidige naam: “Koninklijke Gidsenvereniging van Antwerpen” (K.G.v.A.) en ACVO  wordt  “ALVO” (Algemene vorming).

Sedert 2007 is er in de schoot van de vereniging een nieuwe werkgroep actief m.n. de “Product cel” die bestaande rondleidingen actualiseert en moderniseert en tegens nieuwe rondleidingen uitwerkt ten behoeve van de leden gidsen.